Barbad Bho Hamro Sarkar (A Sarkar 2) – Lyrics || Dendra Karki

Jankari Nepal, Barbad Bho Hamro Sarkar (A Sarkar 2) – Lyrics Female: Piyara Chhodideu Chinta Nagara Baru Banau Sundar Gharbaar ! Male: Piyari Kyarnu Chinta Nagari Barbar Vo Hamro Sarkar! Lyrics: ……………….….Music……………….…. O O O Tarirarira O O O O Tarirarira – 3 Ghuskhori ra Bhrastachar Antya Kahile A A Sarkar Garibi Ra Abhawa ko […]

Continue Reading

National Anthem of Nepal || National Song of Nepal, (Lyrics)

Jankari Nepal, Sayau Thunga Phulka Hami Eutai Mala Nepali Sarwabhaum Bhai Phailieka Mechi Mahakali Sayau Thunga Phulka Hami Eutai Mala Nepali Sarwabhaum Bhai Phailieka Mechi Mahakali Prakritika Koti Koti Sampadako Aachal Bir haruka Ragatale Swatantra ra Atala Gyanabhumi Santibhumi Tarai, Pahad, Himala Akhanda yo Pyaro Hamro Matrabhumi Nepal Bahujati Bhasa Dharma Sanskriti Chhan Bishala Agragami […]

Continue Reading