Aba Jaula Relaima Lyrics – Kamal Khatri ft. Simpal Kharel

Jankari Nepal – Kamal Khatri song – Jaula Relaima Lyrics. SONGS CREDIT: Song Title : Jaula Relaima, Voice/Music/Lyrics : Kamal Khatri, Arrange/Mix/Master : Rikesh Gurung (Keys),  Sarangi : Prince Nepali Jaula Relaima – Lyrics …………………………Music……………………….. [Bairi Bhayo Yo Sara Duniya Chokho Mayako Hamro Mayama kura Chalyo Jata Ra Bhatako]-2 [Manisa Thulo Dilale Hunchha Ragata Sabko Rato Hunchha Khai Kura […]

Continue Reading

Aba Jaula Relaima Lyrics – Kamal Khatri ft. Simpal Kharel

Jankari Nepal – Kamal Khatri song – Jaula Relaima Lyrics. SONGS CREDIT: Song Title : Jaula Relaima, Voice/Music/Lyrics : Kamal Khatri, Arrange/Mix/Master : Rikesh Gurung (Keys),  Sarangi : Prince Nepali Jaula Relaima – Lyrics …………………………Music……………………….. [Bairi Bhayo Yo Sara Duniya Chokho Mayako Hamro Mayama kura Chalyo Jata Ra Bhatako]-2 [Manisa Thulo Dilale Hunchha Ragata Sabko Rato Hunchha Khai Kura […]

Continue Reading

Barbad Bho Hamro Sarkar (A Sarkar 2) – Lyrics || Dendra Karki

Jankari Nepal, Barbad Bho Hamro Sarkar (A Sarkar 2) – Lyrics Female: Piyara Chhodideu Chinta Nagara Baru Banau Sundar Gharbaar ! Male: Piyari Kyarnu Chinta Nagari Barbar Vo Hamro Sarkar! Lyrics: ……………….….Music……………….…. O O O Tarirarira O O O O Tarirarira – 3 Ghuskhori ra Bhrastachar Antya Kahile A A Sarkar Garibi Ra Abhawa ko […]

Continue Reading

National Anthem of Nepal || National Song of Nepal, (Lyrics)

Jankari Nepal, National Anthem of Nepal Sayau Thunga Phulka Hami Eutai Mala Nepali Sarwabhaum Bhai Phailieka Mechi Mahakali Sayau Thunga Phulka Hami Eutai Mala Nepali Sarwabhaum Bhai Phailieka Mechi Mahakali Prakritika Koti Koti Sampadako Aachal Bir haruka Ragatale Swatantra ra Atala Gyanabhumi Santibhumi Tarai, Pahad, Himala Akhanda yo Pyaro Hamro Matrabhumi Nepal Bahujati Bhasa Dharma […]

Continue Reading