Eight people, including Rahbar Ansari arrested in Birgunj

Jankari Nepal – 4 Feb, Birgunj ।

Parsa Ko Birgunj Bata Ne.Ka.PA Prachanda-Nepal Group ka Neta Ra Karyararta Haru Arrest Vayeka xan.

Nepal-Prachanda Group le Ghosana Gareko Nepal Banda Safal Banauna Road ma Niskiyeka Neta ra Karyakarta Haru Arrest Vayeka hun, Arrest Hunema Birgunj ka Popular Neta Rahbar Ansari ra Prabhakar Gupta Sahit ८ jana Xan.

Scroll to Top