Nepali Song “Timi Meri” has been Published

Jankari Nepal – June, 11-

News Nepali song “Timi Meri” is released in Kamal Khatri’s Voice

Kamal Khatri ko Swar, Sangget ra Bhojraj Khatiwada ko Sabda ma Raheko Geet “Timi Meri” ko Music Lai Sanjay hamal le Arrange gareka xan.

Bhojraj ko mitho sabda ra kamal khatri ko mitho swar ma raheko geet ko music video ma Sanjay Budhathoki (Chettri), Rubina Poudyal Chettri & Mahima Joshi ko Abhinaye raheko xa vane ukta video lai Raju Dangal &  Utsav Upreti Direction gareka xan.

Raju Dangal & Utsav Upreti le direction gareko video lai Yugraj Khadka le sabpadan garekaxan.

Timi Meri ko music video lai kamal Khatri ko aafnai YouTube channel bata biswa vari sarbajanik gariyeko xa.

Scroll to Top